Đây là chủ đề lược biên soạn từ cuốn sách có tựa đề MAN DOES NOT STAND ALONE (tạm dịch là Con Người Không Đứng Một Mình) của tác giả Cresssey Morrison. Cuốn sách nầy là câu giải đáp cho cuốn “Man Stand Alone” (Con người đứng một mình) của nhà khoa học vô thần Julian Huxley. Những lập...
 Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem đoạn clip này? Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mẫu bên dưới. Nếu quý vị muốn biết tin nhận Chúa Giê-xu là gì xin vui lòng tham khảo và làm theo bài viết bên dưới đây. Làm thế nào để tin nhận Đấng Christ ? Bởi đức...
Có nhiều quan niệm về tín ngưỡng, tôn giáo, dĩ nhiên trong đó có những quan niệm đúng đắn hoặc lệch lạc, sai lầm, do thành kiến . . . Tuy nhiên, vấn đề quan trọng ấy là tín ngưỡng tôn giáo đó có đem lại điều gì cho đời sống con người hay không. Nó không phải là...